Geen markers

De adressen van de knokploeg

Westfriesland is een regio in Noord-Holland, met als bekendste plaatsen Hoorn, Enkhuizen en Medemblik. Het gebied is omsloten door de Westfriese Omringdijk.

Op de Westfriese Kaart ontdekt u de ontwikkeling van het oostelijke gedeelte van Westfriesland in de twintigste eeuw. Via de navigatiebalk kunt u zoeken op adres, de transparantie veranderen (waardoor de kaart Google Maps verschijnt) of de verhalen van het thema Tweede Wereldoorlog raadplegen. Via de jaartallen aan de rechterzijde kunt u de verschillende kaarten uit de twintigste eeuw selecteren, waardoor u het landschap door de jaren heen ziet veranderen.

Legenda